DỰ ÁN NỔI BẬT THAM KHẢO

xmjp43

Dự án nổi ở Thái Lan
● Công suất cài đặt: 8MWp
● Danh mục sản phẩm: Gắn nổi
● Thời gian thi công: Tháng 07/2016


Thời gian đăng: 10-1021 tháng 12