DỰ ÁN NỔI BẬT THAM KHẢO

xmjp42

Dự án nổi ở Hungary
● Công suất cài đặt: 5MWp
● Danh mục sản phẩm: Gắn nổi
● Thời gian thi công: Tháng 8/2017


Thời gian đăng: 10-1021 tháng 12