THAM KHẢO DỰ ÁN - BIPV

pj21
pj22

Dự án BIPV Trạm xe buýt ở Vương quốc Anh
● Công suất đã cài đặt: 500KWp
● Danh mục sản phẩm: BIPV
● Thời gian thi công: 2019


Thời gian đăng: Dec-07-2021