DỰ ÁN THAM KHẢO – BIPV

pj21
pj22

Dự án Trạm xe buýt BIPV tại Vương quốc Anh
● Công suất lắp đặt: 500KWp
● Danh mục sản phẩm: BIPV
● Thời gian thi công: 2019


Thời gian đăng: Dec-07-2021