THAM KHẢO DỰ ÁN - BIPV

pj23
pj24

Dự án BIPV ở Cambridge, Vương quốc Anh
● Công suất đã cài đặt: 120KW
● Danh mục sản phẩm: BIPV
● Thời gian thi công: 2018


Thời gian đăng: Dec-07-2021