THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MẶT TRỜI MẶT TRỜI

pj2

Dự án ở Malaysia
● Công suất đã cài đặt: 45MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo cố định
● Địa điểm dự án: Kedah, Malaysia
● Thời gian xây dựng: 2020
● Nền tảng: Cọc vít
● EPC: CMEC

pj1

Dự án ở Malaysia
● Công suất đã cài đặt: 6.164MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo nghiêng cố định
● Thời gian xây dựng: 2020
● EPC: SPIC


Thời gian đăng: Dec-07-2021