DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

Dự án tại Malaysia
● Công suất lắp đặt: 45MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo cố định
● Địa điểm dự án: Kedah, Malaysia
● Thời gian thi công: 2020
● Móng: Cọc vít
● Tổng thầu EPC: CMEC

pj6
pj7
pj8

Thời gian đăng: Dec-07-2021