THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MẶT TRỜI MẶT TRỜI

Dự án ở Malaysia
● Công suất đã cài đặt: 45MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo cố định
● Địa điểm dự án: Kedah, Malaysia
● Thời gian xây dựng: 2020
● Nền tảng: Cọc vít
● EPC: CMEC

pj6
pj7
pj8

Thời gian đăng: Dec-07-2021