DỰ ÁN THAM KHẢO – MÁI NẮP MẶT TRỜI

pj13

Dự án tại Việt Nam
● Công suất lắp đặt: 6MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại
● Thời gian thi công: 2020

pj14

Dự án tại Việt Nam
● Công suất lắp đặt: 4MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại
● Thời gian thi công: 2020


Thời gian đăng: Dec-07-2021