DỰ ÁN THAM KHẢO – MÁI NẮP MẶT TRỜI

pj15

Dự án trên mái nhà ở Ấn Độ
● Công suất lắp đặt: 15 MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại (Giá treo tam giác)
● Thời gian thi công: 2017

pj16

Dự án tại Việt Nam
● Công suất lắp đặt: 4MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại
● Thời gian thi công: 2020


Thời gian đăng: Dec-07-2021