THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MÁI XẾP MẶT TRỜI

pj15

Dự án mái nhà ở Ấn Độ
● Công suất lắp đặt: 15 MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá đỡ mái bằng kim loại (Giá treo tam giác)
● Thời gian thi công: 2017

pj16

Dự án tại Việt Nam
● Công suất cài đặt: 4MWp
● Danh mục sản phẩm: Mái che kim loại
● Thời gian xây dựng: 2020


Thời gian đăng: Dec-07-2021