DỰ ÁN THAM KHẢO – MÁI NẮP MẶT TRỜI

pj11

Dự án tại Nhật Bản
● Công suất lắp đặt: 3,8 MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại
● Thời gian thi công: 2017

pj12

Dự án tại Việt Nam
● Công suất lắp đặt: 7,5MWp
● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại
● Thời gian thi công: 2020


Thời gian đăng: Dec-07-2021