THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MÁI XẾP MẶT TRỜI

pj11

Dự án tại Nhật Bản
● Công suất lắp đặt: 3,8 MWp
● Danh mục sản phẩm: Mái che kim loại
● Thời gian thi công: 2017

pj12

Dự án tại Việt Nam
● Công suất cài đặt: 7,5MWp
● Danh mục sản phẩm: Mái che kim loại
● Thời gian xây dựng: 2020


Thời gian đăng: Dec-07-2021