DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

5
7
số 8
6

● Công suất lắp đặt: 230KWp.
● Danh mục sản phẩm: Bộ theo dõi trục kép.
● Địa điểm dự án: Nhật Bản.
● Thời gian thi công: Tháng 8/2017.
● Khoảng sáng gầm xe: Tối thiểu 1,0m.


Thời gian đăng: 26-09-2021