THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

5
7
8
6

● Công suất cài đặt: 230KWp.
● Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục kép.
● Địa điểm dự án: Nhật Bản.
● Thời gian thi công: Tháng 8/2017.
● Khoảng sáng gầm xe: Tối thiểu 1,0m.


Thời gian đăng bài: 26/09-2021