DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

Nhà Máy Điện Mặt Trời Thủy Sản Hybird
● Công suất lắp đặt: 40MWp
● Danh mục sản phẩm: Bộ theo dõi trục đơn ngang
● Danh mục sản phẩm: Hồ Bắc
● Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2017
● Loại đất: Ao
● Khoảng thông thủy: Tối thiểu 3,0m

9
10
11

Thời gian đăng: Oct-08-2021