THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

1

● Công suất cài đặt: 120KWp.
● Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục kép.
● Địa điểm dự án: Nam Phi.
● Thời gian thi công: Tháng 06/2018.
● Thông thủy: Tối thiểu 1,5m.


Thời gian đăng bài: 26/09-2021