DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

1

● Công suất lắp đặt: 120KWp.
● Danh mục sản phẩm: Bộ theo dõi trục kép.
● Địa điểm thực hiện dự án: Nam Phi.
● Thời gian thi công: Tháng 6/2018.
● Khoảng sáng gầm xe: Tối thiểu 1,5m.


Thời gian đăng: 26-09-2021