Bipv

 • PROJECT REFERENCE – BIPV

  THAM KHẢO DỰ ÁN - BIPV

  Dự án BIPV tại Thụy Điển ● Công suất lắp đặt: 120KWp ● Danh mục sản phẩm: Mái che BIPV ● Thời gian thi công: 2018
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – BIPV

  THAM KHẢO DỰ ÁN - BIPV

  Dự án BIPV tại Thụy Điển ● Công suất lắp đặt: 120KWp ● Danh mục sản phẩm: Mái che BIPV ● Thời gian thi công: 2018
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – BIPV

  THAM KHẢO DỰ ÁN - BIPV

  Dự án BIPV tại Cambridge, Vương quốc Anh ● Công suất lắp đặt: 120KW ● Danh mục sản phẩm: BIPV ● Thời gian xây dựng: 2018
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – BIPV

  THAM KHẢO DỰ ÁN - BIPV

  Dự án Bến xe buýt BIPV tại Vương quốc Anh ● Công suất lắp đặt: 500KWp ● Danh mục sản phẩm: BIPV ● Thời gian xây dựng: 2019
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – BIPV

  THAM KHẢO DỰ ÁN - BIPV

  BIPV Carport tại Malaysia ● Công suất lắp đặt: 1,6MWp ● Danh mục sản phẩm: Carport chống thấm nước ● Thời gian xây dựng: 2019 ● Nhà máy sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời Q-cells
  Đọc thêm