Gắn kết năng lượng mặt trời

 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án tại Armenia ● Công suất lắp đặt: 2MWp ● Thời gian xây dựng: 2018 Dự án tại Armenia ● Công suất lắp đặt: 1MWp ● Thời gian xây dựng: 2018
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án tại Armenia ● Công suất lắp đặt: 2MWp ● Danh mục sản phẩm: Chân đế nhôm ● Thời gian thi công: 2019 Dự án tại Armenia ● Công suất lắp đặt: 2MWp ● Danh mục sản phẩm: Chân đế nhôm ● Thi công...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án tại Nhật Bản ● Công suất lắp đặt: 65MWp ● Danh mục sản phẩm: Khung cố định ● Địa điểm dự án: Nhật Bản ● Thời gian thi công: 2016 Dự án tại Nhật Bản ● Công suất lắp đặt: 15MWp ● Danh mục sản phẩm: Khung...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án tại Nhật Bản ● Công suất lắp đặt: 25MWp ● Danh mục sản phẩm: Giá treo điều chỉnh theo mùa ● Địa điểm dự án: Nhật Bản ● Thời gian thi công: 2017 ● Móng: Dự án bê tông tại Nhật Bản ● Thi công c...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án tại Nhật Bản ● Công suất lắp đặt: 15MWp ● Danh mục sản phẩm: Chân đế cố định ● Móng: Vít đất ● Thời gian thi công: 2017 Dự án tại Nhật Bản ● Công suất lắp đặt: 7MWp ● Danh mục sản phẩm: Cố định...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án tại Nhật Bản ● Công suất lắp đặt: 470KWp ● Danh mục sản phẩm: Gắn cố định ● Địa điểm dự án: Hokkaido, Nhật Bản ● Thời gian thi công: 2016 Dự án tại Nhật Bản ● Công suất lắp đặt: 1.7MWp ● Danh mục sản phẩm...
  Đọc thêm
123Tiếp theo >>> Trang 1 / 3