Mái nhà năng lượng mặt trời

 • PROJECT REFERENCE – SOLAR GROUND MOUNT

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MẶT TRỜI MẶT TRỜI

  Dự án Sân bay Malaysia (Dự án Sân bay Đầu tiên) ● Công suất lắp đặt: 5,8 MWp ● Loại sản phẩm: mái che kim loại ● Thời gian xây dựng: 2013 ● Đối tác: SunEdison ...
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR GROUND MOUNT

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MẶT TRỜI MẶT TRỜI

  Dự án tại Trung Quốc ● Công suất lắp đặt: 2,8 MWp ● Danh mục sản phẩm: mái che kim loại ● thời gian thi công: Tháng 6 năm 2018 Dự án tại Trung Quốc ● Công suất lắp đặt: 9,6MWp ● Danh mục sản phẩm: Mái che kim loại ...
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR GROUND MOUNT

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MẶT TRỜI MẶT TRỜI

  Dự án tại Thái Lan ● Công suất lắp đặt: 8,8MWp ● Danh mục sản phẩm: Mái che bằng kim loại ● Thời gian thi công: Tháng 4, 2018 ● Trong dự án mái nhà xưởng mô-đun năng lượng mặt trời Hanwha Q-cell tại Trung Quốc ● Tụ điện đã lắp đặt ...
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR GROUND MOUNT

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MẶT TRỜI MẶT TRỜI

  Dự án tại Malaysia ● Công suất lắp đặt: 8MWp ● Danh mục sản phẩm: Mái che kim loại ● Thời gian thi công: 2020
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR ROOF MOUNT

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MÁI XẾP MẶT TRỜI

  Dự án tại Malaysia ● Công suất lắp đặt: 4MWp ● Danh mục sản phẩm: Mái che kim loại (Đường sắt nhỏ) ● Thời gian thi công: 2019 Dự án tại Thái Lan ● Công suất lắp đặt: 3,5 MWp ● Danh mục sản phẩm: Kim loại r ...
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR ROOF MOUNT

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MÁI XẾP MẶT TRỜI

  Dự án mái nhà tại Ấn Độ ● Công suất lắp đặt: 15 MWp ● Danh mục sản phẩm: Mái che kim loại (Trụ tam giác) ● Thời gian thi công: 2017 Dự án tại Việt Nam ● Công suất lắp đặt: 4MWp ● Danh mục sản phẩm: ...
  Đọc thêm