mái nhà năng lượng mặt trời

 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án sân bay Malaysia (Dự án sân bay đầu tiên) ● Công suất lắp đặt: 5,8 MWp ● Danh mục sản phẩm: mái kim loại gắn kết ● Thời gian thi công: 2013 ● Đối tác: SunEdison ...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án tại Trung Quốc ● Công suất lắp đặt: 2,8 MWp ● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại ● Thời gian thi công: Tháng 6 năm 2018 Dự án tại Trung Quốc ● Công suất lắp đặt: 9,6MWp ● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại ...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án tại Thái Lan ● Công suất lắp đặt: 8,8MWp ● Danh mục sản phẩm: Giá đỡ mái kim loại ● Thời gian thi công: Tháng 4/2018 ● Dự án lắp mái nhà máy sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời Hanwha Q-cell tại Trung Quốc ● Lắp đặt...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR GROUND MOUNT

  Dự án tại Malaysia ● Công suất lắp đặt: 8MWp ● Danh mục sản phẩm: Giá đỡ mái kim loại ● Thời gian thi công: 2020
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – MÁI NẮP MẶT TRỜI

  DỰ ÁN THAM KHẢO – MÁI NẮP MẶT TRỜI

  Dự án tại Malaysia ● Công suất lắp đặt: 4MWp ● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại (Mini Rail) ● Thời gian thi công: 2019 Dự án tại Thái Lan ● Công suất lắp đặt: 3,5 MWp ● Danh mục sản phẩm: R...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – MÁI NẮP MẶT TRỜI

  DỰ ÁN THAM KHẢO – MÁI NẮP MẶT TRỜI

  Dự án mái nhà tại Ấn Độ ● Công suất lắp đặt: 15 MWp ● Danh mục sản phẩm: Giá treo mái kim loại (Giá treo tam giác) ● Thời gian thi công: 2017 Dự án tại Việt Nam ● Công suất lắp đặt: 4MWp ● Danh mục sản phẩm:...
  Đọc thêm