Theo dõi năng lượng mặt trời

 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

  ● Công suất lắp đặt: 10MWp ● Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục đơn nằm ngang ● Danh mục sản phẩm: Nakhon Sawan, Thái Lan ● Thời gian xây dựng: Tháng 12 năm 2015 ...
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

  ● Công suất lắp đặt: 2MWp ● Danh mục sản phẩm: Thiết bị theo dõi trục đơn nằm ngang ● Địa điểm dự án: Kanchanaburi, Thái Lan ● Thời gian xây dựng: Tháng 10 năm 2015 ● Công suất lắp đặt: 1,8 MWp ● Danh mục sản phẩm: Ngang ...
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

  Nhà máy điện năng lượng mặt trời-thủy sản Hybird ● Công suất lắp đặt: 40MWp ● Danh mục sản phẩm: Thiết bị theo dõi trục đơn nằm ngang ● Danh mục sản phẩm: Hồ Bắc ● Thời gian xây dựng: Tháng 3 năm 2017 ● Loại đất: Ao ● Khoảng cách nước: Tối thiểu 3,0m ...
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

  ● Công suất cài đặt: 230KWp.● Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục kép.● Địa điểm dự án: Nhật Bản.● Thời gian thi công: Tháng 8/2017.● Ground Clearanc ...
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

  Công suất cài đặt: 38,5MWp.Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục đơn nằm ngang.Địa điểm dự án: Zhangbei, Trung Quốc.Thời gian thi công: Tháng 10 năm 2017. ...
  Đọc thêm
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

  ● Công suất cài đặt: 120KWp.● Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục kép.● Địa điểm dự án: Nam Phi.● Thời gian thi công: Tháng 06/2018.● Thông thủy: Tối thiểu 1,5m.
  Đọc thêm