Theo dõi năng lượng mặt trời

 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  ● Công suất lắp đặt: 10MWp ● Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục đơn ngang ● Danh mục sản phẩm: Nakhon Sawan, Thái Lan ● Thời gian thi công: Tháng 12 năm 2015 ...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  ● Công suất lắp đặt: 2MWp ● Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục đơn ngang ● Địa điểm dự án: Kanchanaburi, Thái Lan ● Thời gian xây dựng: Tháng 10 năm 2015 ● Công suất lắp đặt: 1,8 MWp ● Danh mục sản phẩm:...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  Nhà máy điện thủy sản năng lượng mặt trời Hybird ● Công suất lắp đặt: 40MWp ● Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục đơn ngang ● Danh mục sản phẩm: Hồ Bắc ● Thời gian xây dựng: Tháng 3 năm 2017 ● Loại đất: Ao ● Khoảng cách mặt nước: Tối thiểu 3,0m ...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  ● Công suất lắp đặt: 230KWp.● Danh mục sản phẩm: Bộ theo dõi trục kép.● Địa điểm dự án: Nhật Bản.● Thời gian thi công: Tháng 8/2017.● Giải phóng mặt bằng...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  Công suất lắp đặt: 38,5MWp.Danh mục sản phẩm: Bộ theo dõi trục đơn ngang.Địa điểm dự án: Zhangbei, Trung Quốc.Thời gian thi công: Tháng 10/2017. ...
  Đọc thêm
 • DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

  ● Công suất lắp đặt: 120KWp.● Danh mục sản phẩm: Bộ theo dõi trục kép.● Địa điểm thực hiện dự án: Nam Phi.● Thời gian thi công: Tháng 6/2018.● Khoảng sáng gầm xe: Tối thiểu 1,5m.
  Đọc thêm